Plastové dvere

Zdvižno-posúvne

Vďaka premyslenému viackomoroému systému so stavebnou hĺbkou rámu 167mm a krídiel 70mm, pri zasklení tepelnoizolačným sklom s Ug=1,1 W/m2K, je možné dosiahnuť koeficient prestupu tepla Uw=1,4 W/m2K. Hliníkový prah je riešený s dôsledným prerušením tepelného mostu. Inovatívny tesniaci systém garantuje vysokú odolnosť voči infiltrácii vzduchu a zatekaniu. Navrhuje sa zvyčajne tam, kde obyčajné OS-, ani posuvnosklopné balk.dvere už rozmermi nestačia a zákazník požaduje po odsunutí krídla maximálnu svetlosť otvoru a bezprahovú úpravu. U tejto konštrukcie odporúčame stavebníkovi do podlahy umiestniť teplovzdušné konvektory.

Farby

Plastové profily sú biele, tesnenia sivé. Možnosť výberu z drevených dekorov a farieb podľa vzorkovníka.

Vlastnosti

  • plochý, bezbariérový prah
  • komfortné ovládanie napriek veľkým rozmerom a váham posúvaných krídiel
  • optimálny priebeh izoterm, AL-prah s prerušeným tepelným mostom
  • možnosť zasklenia s hrúbkou 12 – 36 mm (dvojsklo, trojsklo)
  • max.rozmery konštrukcií 6000 x 2600 mm (biele) a 4500 x 2300 mm (farebné)
  • výborné parametre v oblasti tepelnej, zvukovej izolácie a tesnosti.
  • prievzdušnosť: trieda 4 (podľa EN 12207), vodotesnosť : trieda 8A (podľa EN 12208)
  • triedy odolnosti voči vniknutiu: základná bezpečnosť, WK2
Zdvižno-posúvne

Typy konštrukcií

Typ 01
Typ 02
Typ 03
Typ 04
Typ 05
Typ 06
Typ 07

Zoznam produktov