Efektívne vetranie

Moderné okná a dvere sú veľmi tesné a ušetria tak veľa vykurovacej energie. Vďaka moderným stavebným materiálom a moderným technológiám dochádza k podstatne menšej výmene vzduchu ako v minulosti. Vychádzajúc z tejto tesnosti je pravidelné vetranie cez okná veľmi dôležité. Plynulou výmenou vzduchu sa reguluje vlhkosť vzduchu a predchádza sa vzniku plesní, poruchám stavieb a zhoršeniu kvality ovzdušia v obytnom prostredí.

Dôvody vzniku vlhkosti, t. j. vodnej pary:

  • vzduch spojený s dýchaním človeka / 1 -2 litre na deň/
  • varenie / 1 – 2 litre na deň pri štvorčlennej domácnosti
  • sušička bielizne / 1,5 – 2,5 litra na deň/
  • izbové rastliny /0,5 – 2 litre na deň/
  • sprchovanie a kúpanie / 0,5 – 1 liter na deň/

Aby sa zabránilo vzniku vodnej pary je potrebné efektívne vetranie a to 2 spôsobmi:

Trvalé vetranie:

Pri tomto druhu vetrania sa okno sklopí, pričom je intenzita výmeny vzduchu menšia a väčšinou treba vetrať dlhšie. Tento spôsob vetrania sa v žiadnom prípade neodporúča v chladných zimných mesiacoch.

Nárazové vetranie:

Pri otvorení všetkých okien a dverí v miestnosti vznik prievan, pri ktorom sa vzduch kompletne vymení za dve až štyri minúty. Za tento čas nevychladnú konštrukčné prvky. Je to efektívny spôsob vetrania, ktorý minimalizuje straty energie a šetrí náklady na vykurovanie.

Tip pre správne vetranie v zimných mesiacoch:

Ak potrebujete skontrolovať, či došlo ku správnemu vyvetraniu, tak postupujte nasledovne. Vonkajšia strana okna by sa pri otvorení mala automaticky zarosiť. Keď zarosenie zmizne a okenná tabuľa je opäť číra, okno môžete zatvoriť.