Správna údržba

Ako udržiavať kovanie?

Pri plastových oknách je potrebné minimálne raz za rok pohyblivé časti kovania ošetriť kvapkou oleja určeného pre tento účel, aby sa Vaše okná ľahko zatvárali a otvárali.

Odporúčanie

Údržbu časti kovania, ktoré zabezpečuje stabilnú polohu, pohyblivosť a manipulovateľnosť Vášho okna je potrebné zveriť našej spoločnosti, aby sa trvalo predchádzalo poškodeniu ich funkčnosti.

Ako sa starať o tesnenie?

Tesnenie treba umyť vodou a pravidelne namazať silikónovou tyčinkou alebo jelením lojom.

Ako sa správne starať o rám?

Znečistenie spôsobené prachom alebo dažďom jednoducho odstránite bežnými čistiacimi prostriedkami na umývanie riadu a mäkkou handričkou. 

Ako sa správne starať o sklo?

Okenné sklá umývajte výhradne čistou, teplou vodou a mäkkou handričkou.

Vyvarujte sa:

  • agresívnym čistiacim a leštiacim prostriedkom obsahujúcich rozpúšťadla alebo rozpúšťajúce čistiace prostriedky, napr. syntetické živice v roztoku rozpúšťadla, acetón a pod.
  • drsným práškom na čistenie
  • používaniu tvrdých predmetov ako, napr. špachtle, drôtené kefy, drsné špongie a pod.

Niečo na vysvetlenie...

Prechod tepla celým oknom

Hodnota prechodu tepla celým oknom Uw [W/m2K] udáva, koľko tepelnej energie uniká oknom s veľkosťou 1m2 pri teplotnom rozdiele 1K (zodpovedá 1°C). Čím nižšia je táto hodnota, tým viac okno tepelne izoluje. Tento parameter je jediný porovnateľný a ponúka technické porovnanie okien v oblasti tepelnej izolácie. Súčasný štandard je Uw ≤ 1,2 [W/m2K]

Prechod tepla rámami okna

Hodnota prechodu tepla rámami okna Uf [W/m2K] udáva, koľko tepelnej energie uniká rámami (rám a krídlo) okien pri ploche rámov 1m2 pri teplotnom rozdiele 1K (zodpovedá 1°C). Samostatne táto hodnota nemá vypovedajúcu schopnosť o vlastnostiach celého okna (nie je v nej zohľadnený vplyv zasklenia a dištančného rámika v skle). Čím nižšia je táto hodnota, tým vyššia je odolnosť proti kondenzácii vodnej pary (rosenie) na povrchu týchto profilov. Tento parameter vypovedá o dosahovaných teplotách na povrchu rámov. Súčasný štandard je Uf =1,0 [W/m2K]. Význam tohto parametra je daný predovšetkým možnosťou v budúcnosti vymeniť jednotku zasklenia za výkonnejšiu – bez toho aby ste museli meniť celé okno aj s rámami. Počas posledných 10 rokov sa zvýšila výkonnosť tepelnej izolácie izolačných skiel 6x! Únik tepla zasklením tak klesol o 83 %. Z tohto dôvodu odporúčame orientovať sa na systémy s väčšou stavebnou hĺbkou (viac ako 80mm), aby bolo možné vložiť výkonné izolačné trojsklá.