Cenová ponuka

1. Pre zostavenie cenovej ponuky sú pre nás dôležité informácie o:

 • výške a šírke okna, dverí /Vami namerané priebežné rozmery/
 • či požadujete : žalúzie, vonkajšie a vnútorné parapety, siete proti hmyzu, montážne práce
 • lokalite: kde sa nachádza stavba
 • kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo alebo email

2. Podľa Vami uvedených požiadaviek sa následne spracuje cenová ponuka

3. V prípade, že Vám cenová ponuka vyhovuje, tak nás prosím kontaktujte:

4. Následne sa uskutoční zameranie na mieste budúcej realizácie, v rámci ktorého sa:

 • získajú údaje potrebné pre uskutočnenie diela
 • podpisuje záväzná objednávka na dodávku a realizáciu diela
 • uhrádza sa 50% záloha /v hotovosti, prevodom z účtu na účet, prostredníctvom spoločnosti Quatro – podmienky sú upravené v časti možnosti financovania/

5. Po zameraní, podpísaní záväznej objednávky a uhradenia 50% zálohy začína plynúť dodacia lehota, ktorá je spravidla:

 • pri bielych oknách = do 2 týždňov
 • pri farebných oknách = 2 - 4 týždne

6. Po ukončení výroby Vás následne kontaktujeme a dohadujeme termín realizácie odbornej montáže.

7. Po odovzdaní diela sa na mieste realizácie:

 • podpisuje : odovzdávací a preberací protokol
 • príjma faktúra a uhrádza doplatok, ak nie je dohodnuté inak
Cenová ponuka
Cenová ponuka